Over Soekah

Naam

Soekah betekent Loofhut. Tijdens het loofhuttenfeest wonen de joden 7 dagen in de loofhut. Een hut van bladeren en takken met een open dak, waardoor er een open verbinding is met de hemel. Een open dak als teken van verbondenheid en afhankelijkheid met en van God. Het samen wonen in de loofhut symboliseert verbondenheid met God en met elkaar. Het staat het voor geborgenheid, geborgen bij God en bij elkaar.
De loofhut is ook een beeld van onderweg zijn, van achterlaten van wat voorbij is en het groeien naar een nieuw leven. Als we soms door ‘een woestijn’ moeten gaan mogen we ons hierop richten en deze weg samen gaan.

Tijdens het loofhuttenfeest wordt dit gesymboliseerd door stromend water. Jezus zelf biedt ons nieuw leven aan als hij op de laatste dag van het loofhuttenfeest zegt “Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!”

Visie

Zo staat soekah, de loofhut symbool voor  mijn visie op pastoraat en hulpverlening. Kernwoorden hierbij zijn: afhankelijkheid, aanvaard, geborgen, verbonden.

Afhankelijkheid: ik geloof dat we leven in afhankelijkheid. Als kwetsbare mensen in afhankelijkheid van God, onze Vader in de hemel. Wij leven, geven, delen en leren door Hem. Vanuit deze afhankelijkheid kunnen wij er zijn.

Aanvaard: zoals ik mezelf aanvaard weet, wil ik ook dat jij die bij Soekah komt je aanvaard weet.

Geborgen: Soekah wil ruimte bieden, ruimte om veilig te leren en te groeien.

Verbonden: ik geloof dat we gemaakt zijn om in relatie te leven. In relatie met God en met mensen. Op die manier zijn we verbonden en vanuit die verbondenheid kunnen we leven, leren, herstellen en groeien.

Hoe ik werk

De kernwoorden uit de visie is de basis voor mijn leven en manier van werken. Leven in afhankelijkheid, aanvaard, geborgen en verbonden.

In relaties mogen we leren en groeien. Ik werk graag samen met andere professionele hulpverleners, met wie ik als basis gemeen heb: Gods Woord, de Bijbel. Hulpverleners met  passie voor pastoraat en hulpverlening.

Bij Soekah kun je terecht voor leergroepen, therapiegroepen, workshops en individuele begeleiding en relatietherapie. Voor de leergroepen en workshops kun je jezelf via het groene contactlabel hier rechts op de pagina aanmelden. Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst.
Voor groepstherapie, individuele begeleiding of relatietherapie kun je je op die manier aanmelden voor een intakegesprek. In het intakegesprek maken we kennis met elkaar en onderzoeken we samen wat de hulpvraag is. Het gesprek is ook bedoeld om na te gaan of de hulp die wij je kunnen bieden de hulp is die je nodig heb.

Rianne Bos-Harsevoort

Wie ben ik…

Ik ben Rianne; mens, dochter van.., vrouw, moeder, christen en hulpverlener.

Ik ben getrouwd met Johanan met wie ik samen 3 prachtige kinderen heb gekregen, mooie tieners ondertussen. Ik hou van het leven, leef intens en hou van mensen en van de natuur en van God. Daarnaast vind ik leven soms ook heftig, spannend, pijnlijk en vermoeiend. Ik heb geleerd hierin steeds meer mijn weg te vinden, en heb ervaren dat juist de moeilijke periodes in m’n leven de meeste groei hebben gegeven.

Ik ben begonnen op de MDGO-VP (dipl.’88), en doorgestroomd in de opleiding voor A-verpleegkundige (dipl’91). Ik vond werken met mensen prachtig, precies wat ik wilde. Het mooist vond ik het echte contact met de patiënten;  gesprekken over wat hen bezig hield. Omdat verpleeg- technische handelingen steeds veel tijd vroegen, en me afhielden van dit echte contact, heb ik ervoor gekozen om naast dit mooie beroep te kiezen voor de opleiding SPH; Sociaal Pedagogisch Hulpverlener  (dipl’96). Sinds ’94 ben ik hiermee werkzaam in de verslavingszorg bij het Leger des  Heils. Ik doe mijn werk hier met veel liefde en bewogenheid, passie en enthousiasme. Ik heb hier mensen individueel begeleid en groepstherapie en  trainingen gegeven.

Toen ik begon had individuele hulpverlening mijn voorkeur. Door veel in en met groepen te werken, heb ik ontdekt dat werken in een groep veel extra’s biedt. Je kunt hier leren van elkaars processen en feedback, en steun ervaren bij elkaar door herkenning en begrip.

Ik ben steeds op zoek naar de reden waarom mensen zijn geworden wie ze zijn. Ook ben ik  onder de indruk en geraakt van de moed die ik zie bij mensen om hierna te kijken en hieraan te werken.

Omdat in mijn leven en werk geloof een belangrijke rol speelt, ben ik in ’04  de 3 jarige opleiding voor pastoraat en psychosociale hulpverlening bij Koinonia begonnen (dipl.’07).  Pastoraat heeft mijn hart en is steeds de basis geweest van mijn werken met volwassenen, kinderen en jongeren. Ik ben er gaandeweg van doordrongen hoe genezend het is in relatie te leven met Jezus, en hoe ‘heel makend’ Zijn liefde, genade en waarheid zijn. Bij Koinonia heb ik geleerd contextueel te werken en dat ‘bewustwording het begin van verandering is’.

In mijn leven ben ik een paar keer goed vast gelopen.  Na een burnout ben ik in therapie gegaan bij Spectrum in Hattem. De manier waarop hier hulp verleend werd raakte me diep. Nieuw was voor mij het ervaringsgericht werken en het lichaamswerk. Dit kwam echt binnen, nu eens niet via m’n hoofd. Het heeft me geholpen echt te ervaren wat er in me is en dit steeds meer te aanvaarden. Ik ben bij Spectrum de opleiding gaan doen voor transpersoonlijk therapeut, die ik in juni  2015 heb afgerond.

Van harte welkom om te komen samenwerken, individueel of in een groep. Je kunt contact met me opnemen via het groene contactlabel aan de linkerkant van de pagina of door mij te mailen: rianne@soekah.nl