Therapie

De weg gaan van gemis

‘De weg gaan van gemis’ is een therapiegroep voor mensen met rouw.

Rouw over een recent verlies of rouw die ‘verlaat’ komt: opgeschorte rouw.

Rouw is de achterkant van liefde.

Rouwen is zware arbeid. ‘Waar haal ik vandaag weer de moed vandaan’, om op te staan, om  verder te leven, terwijl het gemis, de pijn en de leegte zó groot is, zo  allesoverheersend. Soms zak je erin weg, soms wil je erbij weg. Er is veel moed voor nodig om je verlies onder ogen te zien. Om je gemis te ervaren en je pijn te durven voelen. Wij geloven dat dit de weg is naar herstel. Wij geloven dat delen in verbondenheid en geborgenheid echt helen uitwerkt. Door de pijn en de rouw heen kan er steeds meer iets van rust, van vrede en aanvaarding komen. In dit proces werkt iedereen op zijn eigen manier. Tegelijk is er vaak ook veel herkenning. Je bent niet alleen. Je merkt bijvoorbeeld dat het niet vreemd is dat je je boos en in de steek gelaten voelt. Dat je niet ‘gek’ bent als je je in slaap huilt met je armen om zijn nog ongewassen trui. Of dat ook die ander zich zo bevroren voelt, een ijsklomp, bij wie niets meer binnen komt. Dat je niet de enige bent met nog zoveel  schuld- of schaamtegevoel, of spijt over iets dat je zo graag anders had willen doen.

Wij willen in deze groep hier ruimte voor bieden. We willen een stukje meelopen op deze weg,  in de hoop en verwachting dat er door de pijn en rouw heen ruimte komt  voor het leven, ruimte voor groei. Naast het delen en het er zijn voor elkaar, willen we o.a. kijken naar de taken die er te doen zijn in het rouwproces. We zullen ook kijken naar de obstakels die het rouwproces in de weg kunnen staan.

De groep bestaat uit maximaal 8 personen.

Wanneer:  voorjaar, dinsdag ochtend

De groep gaat van start wanneer zich 4 deelnemers hebben aangemeld.

Tijd: 9.15 -11.30 uur

Kosten: 150,- euro voor een cyclus van 7 ochtenden.

Therapeut: Rianne Bos-Harsevoort

 

 

Ervaring-therapiegroep

De ervaring-therapie groep is geschikt voor iedereen die in zijn of haar leven vast loopt en hier spanning in ervaart. Dit vast lopen kan op verschillende terreinen van je leven, zoals in je dagelijks leven, op je werk, thuis, in je vrienden kring of met God.

Die spanning kan zich op verschillende manieren uitten. Wat vaak gebeurt, is onder andere veel piekeren, angstig zijn, lichamelijke klachten, somber voelen en je alleen voelen. Kortom je ervaart spanning en onmacht in het contact met jezelf en met de ander en de Ander. Je voelt het verlangen om deze negatieve cirkel te doorbreken en wil daar hulp bij.

Wat wij je kunnen bieden is als gids in jou proces mee lopen en je helpen bij het vinden van je weg. We willen dit doen door ervaringsgericht werken. Dit houdt in dat we werken met wat er in het hier en nu gebeurt, met wat jij naar buiten brengt. Met dit ‘materiaal’ gaan we aan het werk door gesprekken, ervaringsoefeningen en lijfwerk.

Hierdoor kan er bij jou een bewustwordingsproces op gang komen, waardoor je meer in contact komt met je denken, gevoel en lichaam. Door deze bewustwording ga je jezelf en de ander begrijpen en aanvaarden. Vanuit deze aanvaarding mag je groeien naar het leren keuzes maken, die passen bij jou waardoor je steeds meer tot je bestemming komt en je eigen ‘grond’ gaat innemen.

De groep is voor jou een oefenplek in dit proces. Een veilige plek waar je rustig kunt zoeken en groeien. Plek waar je herkenning vind, plek waar je mag groeien naar zelfaanvaarding en mag oefenen en groeien in het contact maken met jezelf en de ander. Een plek waarin we steeds werken aan ‘de beweging’ van het naar buiten brengen wat binnen in ons is. Je bent van harte welkom!

De groep wordt 1 maal per 14 dagen gegeven. Je schrijft je in voor een cyclus van 7 bijeenkomsten. De 7e bijeenkomst is een keuzemoment.  Je kunt kiezen om door te werken of om afscheid te nemen. (Dit horen we graag de 6e bijeenkomst.) Nieuwe deelnemers kunnen de eerste ochtend van een cyclus instromen.

Data: de groep gaat van start wanneer er tenminste 5 deelnemers zijn.

Tijd: 9.15-11.45 uur

Kosten: groep: 35 euro per ochtend. Intake gesprek: gratis

Groepsleider; Rianne Bos-Harsevoort i.s.m. een collega.

Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Of zijn de kosten een bezwaar voor je? Neem dan contact op via het groene contactlabel aan de linkerkant. Je kunt je zo ook opgeven voor de groep. Er zal dan eerst een intakegesprek plaatsvinden. Samen kijken we of het werken in een groep voor jou de beste plek is of dat individuele gesprekken beter bij jou passen. Je kunt dan eventueel op termijn in stromen in de groep.